Upis dece u jaslice

Doneli ste odluku da vaše dete upišete u jaslice. Možda vam nije bilo lako i pitate se ko to i kako brine o vašem detetu dok ste vi na poslu.

Ono što vam se nudi u našim jaslicama je:
- Kvalitetna nega
- Pravilna ishrana, prilagođena uzrastu
- Preventivno – zdravstvena zaštita
- Vaspitno – obrazovni rad koji se realizuje u osmišljenim i podsticajnim prostorijama

U jaslicama rade medicinske sestre, medicinske sestre-vaspitači i vaspitačice koje su kroz svoje bazično obrazovanje, iskustvo i stručno usavršavanje, edukovane i kompetentne za rad sa decom upravo jaslenog uzrasta. Zajedno sa stručnim timom ustanove planira se, realizuje i unapređuje rad sa decom.

Dete dolazi iz porodice gde se osećalo sigurno u njemu nepoznatu sredinu, među nepoznate osobe. Potrebno je određeno vreme tokom kog se dete prilagođava novoj sredini, upoznaje vaspitačice i nove prijatelje. Svako dete prolazi kroz taj period, samo što se neka deca prilagođavaju brže (za svega nekoliko dana), a drugoj deci je potrebno duže vreme (i do dva meseca). Neka deca reaguju burnije, a neka ne pokazuju veće promene u ponašanju. Promene u ponašanju tokom prilagođavanja deteta su prolazna pojava i dobro je biti pripremljen na njih, kako bismo detetu mogli što bolje pomoći.

Vrlo je važno da dete koje je tek upisano dolazi redovno, pošto se neredovnim dolascima produžava period prilagođavanja.

Jaslice okupljaju decu najmlađeg uzrasta. U našim jaslicama sve grupe su uzrasno mešovite, dakle, u svakoj ima dece uzrasta od dvanaest meseci do tri godine. Ovakav raspored nije slučajan, rezultat je posmatranja, praćenja razvoja dece i višegodišnjeg iskustva u radu:

  • period prilagođavanja kraće traje – u septembru ne prolazi cela grupa prilagođavanje (u svakoj grupi ostaje jedan broj dece već adaptirane na vrtić prethodne godine), tako da medicinska sestra/vaspitač ima više vremena da se posveti pojedinačnom detetu;
  • deci se nudi više vrsta aktivnosti kao i više nivoa iste aktivnosti, pa je svako dete u prilici da odabere vrstu i nivo koji su u skladu sa onim što ono može ili želi da isproba (nema ograničenja ponudom koja je propisana za određeni kalendarski uzrast);
  • obezbeđena je veća sličnost sa prirodnom, porodičnom situacijom, u kojoj žive deca različitih uzrasta;
  • dete najlakše uči od drugog deteta – koje je na jednoj „stepenici“ ispred i koje je upravo prevazišlo fazu u kojoj je ono.

U našem vrtiću postoji mogućnost da dete uključite u jaslice postepeno, kroz dvonedeljni program:

PRVA NEDELjAskraćen boravak dece uz prisustvo roditelja (u početku oko sat vremena, postepeno se vreme boravka produžava uz praćenje i posmatranje reakcija i ponašanja deteta)
DRUGA NEDELjAskraćen boravak dece, bez roditelja
TREĆA NEDELjAredovan boravak dece u vrtiću

Svakog avgusta, pre početka nove radne godine, organizujemo zajednički roditeljski sastanak za sve roditelje dece koja pohađaju jaslice, na kom roditelji dobijaju sve konkretne  informacije bitne za polazak i boravak dece.

Šta roditelji mogu da učine pre polaska deteta u jaslice da bi mu olakšali prilagođavanje:

USAGLAŠAVANjE PORODIČNOG RITMA SA RITMOM DANA U JASICAMA OBEZBEĐIVANjE EMOTIVNE PODRŠKE PRIMENA ODREĐENIH POSTUPAKA
vreme za buđenje i odlazak na spavanje
navike u ishrani (planirajte prekid dojenja postepeno i na vreme, odvikavanje od flašice, prelazak sa pasirane na seckanu hranu ...)
razvijajte samostalnost deteta u skladu sa uzrastom

DETETOVE NAVIKE MENjAJTE POSTEPENO, (nikako u periodu adaptacije )
pokažite detetu da ga volite
recite mu to
nije toliko bitno koliko vremena provodite sa detetom, nego koliko je kvalitetno ispunjeno - igrajte se sa detetom, čitajte mu, šetajte...
posetite vrtić i pre polaska (nekoliko dana ranije)
upoznajte dete sa medicinskom sestrom/vaspitačicom, ako je to moguće
objasnite detetu da je to njegov posao, kao što vi imate svoj
vežbajte rastanak:ostavite dete ponekad kod bake i deke ili prijatelja na sat-dva